Casus

Waterschap Hollandse Delta transformeert

Hoe maak je 30 leden van het waterschap versneld vertrouwd met een effectiever vergadermodel? Het begint met anders kijken.

Afgelopen januari is de Verenigde Vergadering begonnen met vergaderen en besluiten volgens het BOB-model (Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming). Doel is om met elkaar effectiever besluiten te nemen en efficiënter te vergaderen: minder herhaling van zetten, minder vragen en meer debat.

Debat.NL heeft een programma van observatie – feedback – reflectie samengesteld waardoor de VV al doende leert. Zowel de VV als het College van Heemraden krijgen zo snel handvatten voor een betere vergaderpraktijk. Voorzitters leren om vergaderingen soepeler aan te sturen en fracties hebben een duidelijke focus in hun voorbereiding.
Zo helpt Debat.NL de belanghebbenden van het waterschap Hollandse Delta aan een goed functionerend waterschapsbestuur.