Politieke Debatvaardigheden

De volgende provincies werken samen met Debat.NL

Waarom politieke debatvaardigheden?

Ontdek hoe u in de politiek anderen overtuigt van uw standpunt

Leer slagvaardig reageren en interrumperen in debatten

Leer hoe u moties en andere instrumenten effectief inzet

Hebt u een vraag?

hebt-sharonSharon Kroes helpt u graag verder. Hij is direct bereikbaar via kroes@debat.nl of
023 562 99 72.

Interactief programma voor statenleden

Digitale intake of observatie voor maatwerk

Aansluitend bij uw eigen vergadermodel

Ervaren statentrainer

Best practices uit andere provincies

Veel oefeningen, feedback en praktijktips

 Programma

Statenleden vergroten met deze training hun inzicht in het voeren van een goed politiek debat en verbeteren hun debatvaardigheden. In het interactieve programma komen o.a. aan bod:

Doelen, houding en spelregels voor het politieke debat

Overtuigend een standpunt innemen

Drogredenen en debattrucs herkennen en pareren

Verdedigen, aanvallen en interrumperen

Praktische informatie

Het trainingsdeel zelf bestaat uit 1 of 2 dagdelen, afhankelijk van uw behoefte.

U bepaalt in overleg met Debat.NL waaruit de voorbereiding (voorgesprek, digitale intake, observatie) bestaat.

Wij werken met 1 trainer op 12 statenleden